Szukaj produktów

Dofinansowanie

WIZNAT SP. Z O.O. informuje o realizacji projektu pn. Wizytówka natury - innowacyjny portal promocji zdrowego trybu życia i naturalnej żywności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Działanie 1.4 Wsparcie MŚP Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie Typ projektu TIK współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie dedykowanego systemu internetowego polegające na zaoferowaniu usług elektronicznych poprzez stworzenie portalu pozwalającego na promocję i sprzedaż żywności zdrowej, tradycyjnej, naturalnej, BIO, ekologicznej oraz innych produktów.

W ramach realizacji projektu zaplanowano wdrożenie systemu opartego na technologii informacyjno-komunikacyjnej B2C wykorzystującej zaawansowane rozwiązania. Planowane jest stworzenie portalu Wizytówka Natury polegającej na uruchomieniu platformy, za pomocą której będą świadczone usługi elektroniczne pozwalające na promocję i sprzedaż żywności zdrowej, tradycyjnej, naturalnej, BIO, ekologicznej oraz innych produktów.

Wartość projektu: 614 877,00 PLN Wkład Funduszy Europejskich: 374 925,00 PLN