Szukaj produktów

Aktualności

Zastosowanie analizatora składu ciała Inbody 770 w profilaktyce oraz monitorowaniu chorób

08.06.2021

Czy wiesz, co kryje się wewnątrz Twojego organizmu?

Aby dowiedzieć się, jak funkcjonuje organizm, czy podjęte działania lub prowadzone leczenie dają pozytywne skutki, wybieramy się na kontrolne badania do laboratorium. Jeśli jednak szukasz czegoś więcej, chcesz dowiedzieć się, jak rozkłada się tkanka tłuszczowa lub woda w Twoim ciele, jaką część masy ciała stanowią mięśnie, wystarczy wybrać się na nieinwazyjne, bezbolesne badanie analizy składu ciała.

Profesjonalny analizator Inbody 770 to niezwykle dokładny medyczny sprzęt do pomiaru 5 segmentów ciała (tułowia i 4 kończyn). Za pomocą bezpiecznego dla zdrowia przepływu prądu elektrycznego Inbody dokonuje rzeczywistego pomiaru składu ciała w zaledwie 60 sekund, oddając do analizy ok. 40 parametrów. Najważniejsze z nich:

  • zawartość tkanki tłuszczowej oraz stopień otłuszczenia narządów wewnętrznych – szacuje ryzyko chorób metabolicznych i sercowo-naczyniowych oraz ich liczne powikłania,
  • ilość tkanki mięśniowej – stopień wysportowania i wygląd sylwetki, efekt odpowiedniej diety i ćwiczeń fizycznych,
  • zawartość minerałów kostnych – określa ryzyko wystąpienia osteoporozy, krzywicy lub niskiego wzrostu,
  • kąt fazowy całego ciała – stan zdrowia komórek, ich odżywienie i nawodnienie,
  • skład wody z podziałem na zewnątrz- i wewnątrzkomórkową – poziom nawodnienia komórki oraz ilość wody zatrzymanej,
  • wskaźnik występowania obrzęków – stan równowagi wodno – elektrolitowej,
  • rozkład tkanki tłuszczowej oraz beztłuszczowej w każdym segmencie ciała – służy do monitorowania efektów treningów lub rehabilitacji oraz określa proporcjonalność poszczególnych segmentów względem całej sylwetki.

Dokładny obraz całego organizmu pozwala na wdrożenie odpowiednich działań, by zapobiegać lub wspomagać leczenie wielu schorzeń.
Poznaj dziedziny medycyny, w których z powodzeniem sprawdzi się analizator Inbody:

NEFROLOGIA – monitoruje ilość wody w organizmie u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek. Nadmiar to główny czynnik prowadzący do rozwoju nadciśnienia tętniczego i przerostu lewej komory serca, a w konsekwencji do niewydolności serca. Odpowiednie ustalenie tak zwanej masy suchej oraz utrzymywanie prawidłowego nawodnienia w populacji chorych ze schyłkową niewydolnością nerek leczonych dializami w znaczący sposób poprawia ich rokowanie

KARDIOLOGIA - określa tkankę tłuszczową trzewną, a co za tym idzie, prawdopodobieństwo rozwoju chorób sercowo-naczyniowych. Identyfikuje obrzęk, który może dodatkowo obciążać układ sercowo-naczyniowy i pogarszać stan zdrowia pacjentów.

ORTOPEDIA I REHABILITACJA – analiza segmentalnego rozkładu beztłuszczowej masy ciała oraz tkanki tłuszczowej jest szczególnie wykorzystywana w klinikach rehabilitacji czynnościowej, klinikach sportowych oraz rehabilitacji ortopedycznej do monitorowania postępów leczenia. W zależności od celu regularne powtarzanie badania daje możliwość bieżącej kontroli efektów sportowych i terapeutycznych. Jedną z ważniejszych analiz jest obserwacja symetrii i asymetrii w kończynach górnych i dolnych oraz ogólnych zmian zachodzących pod wpływem terapii.

ENDOKRYNOLOGIA - kontroluje ilość i wskaźnik tkanki tłuszczowej oraz zawartość wody ustrojowej u pacjentów z cukrzycą II stopnia i otyłością. Doprowadzenie tych parametrów do stanu prawidłowego równocześnie obniża insulinooporność i wrażliwość tkanek na glukozę, oddala możliwość wystąpienia powikłań w układzie sercowo-naczyniowym oraz rozwoju zespołu metabolicznego.

GASTROENTEROLOGIA - monitoruje zawartość tkanki tłuszczowej trzewnej oraz podskórnej, pozwala na określenie, czy nie dochodzi do niedoborów mięśniowych przez często ubogą i jednostronną dietę eliminacyjną. Pozwala też na wskazanie występowania obrzęków i zapobieganie im lub leczenie.

PULMONOLOGIA - przewiduje funkcjonowanie płuc na podstawie składu ciała i obserwuje wskaźnik tkanki tłuszczowej oraz zmiany beztłuszczowej masy ciała w celu poprawy czynności płuc poprzez trening mięśni oddechowych. Często w przypadku przewlekłej choroby płuc może wystąpić spadek masy ciała i mięśni, co należy korygować odpowiednią dietą i ćwiczeniami fizycznymi.

UROLOGIA - monitoruje efekt leczenia poprzez kontrolę wskaźnika obrzęku i zawartości wody w organizmie. W przypadku moczenia nocnego, pacjenci często mają duży stopień obrzęku w dolnych kończynach w godzinach popołudniowych.

GINEKOLOGIA I POŁOŻNICTWO – kontroluje skład ciała ciężarnych, u których diagnozuje wysokie ciśnienie tętnicze krwi, w celu przewidywania wcześniejszego wystąpienia toksemii, która jest jedną z przyczyn przedwczesnych porodów i powikłań w przebiegu ciąży.

CHOROBY INFEKCYJNE – obserwuje zmiany w beztłuszczowej i tłuszczowej masy ciała, ponieważ długotrwała choroba zakaźna lub częste nawroty infekcji powadzą do utraty białka i obniżenia masy mięśniowej w wyniku braku apetytu lub nadmiernego zużycia energii jako reakcji na zakażenie.

LIMFOLOGIA - diagnozuje stan obrzęku limfatycznego i obserwuje efekty leczenia. Pomiar wskaźnika obrzęku i zawartości wody w organizmie u osób po operacjach chirurgicznych zapobiega przed wystąpieniem obrzęku limfatycznego.

ONKOLOGIA – prognozowanie stanu pacjenta za pomocą analizy ich kąta fazowego. Zbyt niski parametr oznacza śmierć komórki lub zmniejszenie jej stabilności strukturalnej.

NEUROLOGIA – analiza ilości tkanki tłuszczowej i doprowadzenie jej do prawidłowego poziomu sprzyja leczeniu bezdechu sennego. Zbyt duża ilość tkanki tłuszczowej w okolicy klatki piersiowej, która powoduje ucisk uniemożliwiający swobodny oddech, jest jedną z przyczyn schorzenia.

DIABETOLOGIA – analizuje ilość tkanki mięśniowej, tłuszczowej oraz wykrywa zaburzenia gospodarki wodnej pacjenta. Dodatkowo monitoruje efekty leczenia cukrzycy i pozwala na spowolnienie potencjalnych powikłań.

SARKOPENIA – obserwuje ilość tkanki mięśniowej, która wraz z wiekiem maleje, co przyczynia się do pogorszenia funkcji mięśni, zwiększając ryzyko upadków, złamań kości, i związanych z nimi powikłań. Diagnostyka masy mięśniowej jest użyteczna w trakcie rehabilitacji schorzeń neuro–mięśniowych, dystrofiach i sarkopenii. Szczególnie polecane w opiece geriatrycznej.

Aż tyle i wiele więcej korzyści przynosi 60 sekundowe, bezbolesne badanie składu ciała. Jeśli i Ty chcesz dowiedzieć się, w jakim stanie jest Twój organizm, umów się na analizę w naszym Gabinecie Dietetycznym Wizytówka Natury. Zapraszamy!

 

Rzeszów, ul. Kochanowskiego 29a, lok. 3
Zapisy pod nr telefonu: 575 799 900

Powrót na listę aktualności